Informatie algemeen

Bestuur Connected


Jaarlijks kiest de Algemene Ledenvergadering (ALV) leden in het bestuur. Bestuursleden hebben statutair een zittingstermijn van drie jaren. Zij kunnen daarna onbeperkt worden herkozen. Bestuurstaken worden onderling verdeeld, meestal op de eerste bestuursvergadering na de ALV. De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:   Functies Eerstverantwoordelijke samen met / backup / assistentie Coordinatie / Ondersteuning Voorzitter Martin   secretaris Penningmeester Henk   PV Bureau Secretaris Simon   PV Bureau Bijzondere taken       Afvaardiging...

Wat is en doet de PV Connected?

De PV Connected is een vereniging van enthousiaste mensen die een werkrelatie hebben of hebben gehad met ABN AMRO (of gelieerde ondernemingen). Wat Connected doet, wordt hierna in grote trekken opgesomd. Zowel Apple-fans als Windows-gebruikers komen bij Connected ruimschoots aan hun trekken, dus...

Statuten, Huishoudelijk Reglement en jaarverslagen

Sinds Connected (vh AACC) opgegaan is in de PV ABN AMRO zijn de oude AACC-statuten vervallen.

Websitegebruik: Registreren

Het belangrijkste met betrekking tot de website is, dat je je als Connected-lid moet registreren! Klik daarvoor op het pijltje naast Log In en selecteer Maak account aan. 

Evenementen

Volg ons